Nevzdávajte sa svojej šance

 


                                   Šikovne vybraná paleta farieb je schopná ešte priaznivejšie                       účinkovať na nervovú sústavu ako iné tekuté lieky“

                                        Bechterev V.M.-sovietsky neurológ, psychiater, psychológ.

                                                                                   ----------------------------------------------       Ako je známe, človek môže donekonečna pozerať na horiaci oheň, na vodopády alebo búrlivé rieky, na hviezdnu oblohu. Ale prečo je to tak, vysvetlili len chromoterapeuti. Ich vysvetlenie spočíva v tom, že v tomto dlhom pozeraní je element terapie. 

Ešte v 16.storočí používajúc nápady neskoršieho stredoveku Paracelcus s pomocou farieb liečil ľudí so slonovou chorobou (elefantiázou). Túto chorobu aj súčasná medicína zaradila do zoznamu neliečiteľných chorôb. Čas, ktorý uplynul od Paracelsa, bol spojený s novými bádaniami. Zdrojom farby stal sa počítač, a metódu diagnostiky umiestnili do počítačového programu, ktorý navrhol doktor medicínskych vied, akademik Igor Grakov. V súčasnosti je schválena Ministerstvom zdravotníctva Ruskej federácie už 10. verzia profesionálneho psychologicko-medicínskeho systému, ktorá dostala aj Osvedčenie o zhode. 

Inštitút komplementárnej medicíny Anglicka (na Slovensku známy ako Alternatívna medicína) vzal na skúšku tento program a pracoval s ním v rokoch  1999 až 2002. Výsledky práce s týmto programom všetkých  prekvapili. O tomto programe  napísali: „Toto je najväčší úspech v medicíne, s akým sme sa niekedy vôbec stretli. Pravdepodobnosť diagnostiky je 97%. Ostatné 3 % boli potvrdené neskôr: o rok až dva- tri roky.“

Ako je známe,  ľudské oko je optikou mozgu, t.j. my vidíme mozgom a nie očami. Sotva človek sám môže zbadať, že nejaký odtieň farby začal vidieť horšie. Tlmená červená alebo modrá farba, všetky začali byť  vnímané viac sivými. Program testuje pacienta, ponúka mu možnosť obnoviť farebný obrázok po pamäti. Je vypracovaná mapa osobného vnímania farieb, ktoré sú spojené s určitými orgánmi ľudského organizmu. Keď u človeka s farebnou paletou je poriadok, tak aj v hlave i v celom organizme je poriadok, t.j.  nastáva adekvátnosť odpovede organizmu na zmeny okolitého a vnútorného prostredia. No len čo vzniká deficit farebnej palety, vzniká aj problém toho  alebo iného telesného orgánu, pretože každá farba, každý odtieň farby zodpovedá za určitú bunku určitého orgánu. Nová metóda sa vrátila k vedomostiam Paracelsa.  Už v tých časoch bolo známe, že svetlomodrá farba signalizuje informácie o zdraví podporno-pohybového systému, zelená farba o  žalúdkovo -črevnom trakte a malinová farba nám povie o nadobličkách. Takým spôsobom pacient dostáva dostatočne podrobnú mapu zdravia svojho organizmu. Patologické signály svedčia o rozvíjajúcich sa chorobách, kompenzačné signály  – o schopnostiach organizmu si poradiť s chorobami samostatne. Ďalej lekár ohodnotí celkovú situáciu v organizme a objednáva chromoterapiu pre pacienta. Efektívnosť takéhoto liečenia, podľa hodnotenia zaslúženého činiteľa vedy profesora Vysočina, ktorý sa zaoberal analýzou systému, činí 97%. Chromoterapia sa pritom púšťa až na hranicu najzložitejších  situácií. Boli prípady úspešného liečenia rakoviny štítnej žľazy. U mňa osobne bol prípad úplného vyliečenia leukémie (rakovina krvi) u pacientky staršieho veku.

Lenže úplné vyliečenie vždy dosiahnu len tí ľudia, ktorí do poslednej bodky plnia všetky odporúčania pri liečbe. Príliš veľa ľudí sa vzdáva svojho cieľa a netušia, ako veľmi blízko k úspechu  boli v tom okamihu, keď svoj boj o zdravie vzdali.