Prečo je otváranie energetických centier u človeka také dôležité?


Prečo čínska medicína pracuje s energetickou štruktúrou človeka? Kde sa v našom tele nachádzaju zvláštne dutiny, ktoré majú omnoho vyššiu elektrickú vodivosť s okolitým prostredím? Táto vodivosť vytvára tunel od povrchu tela k hlavným meridiánom, čo dovoľuje lepšie na ne účinkovať a regulovať vnútorne tečenie energie CI v našom tele. Životná energia, alebo CI,  je práve to prostredie, vďaka ktorému môžem vplývať na zdravie.

Mimochodom, krása sa vždy začína od zdravia vnútorných orgánov. Aktívne kanály, alebo meridiány - to je most, ktorý spája psychiku človeka a fyziologické procesy v jeho tele v jediný spoločný celok. Občas ich porovnávajú s nervovou sústavou, ale funkcie kanálov sú omnoho rozsiahlejšie. Fakticky ony spájajú všetky funkcie organizmu. Keď aktivujeme kanály, napomáhame efektívnemu obehu krvi i vnútornej energii CI v organizme. Keď sa krvný obeh uskutočňuje bez prekážok, ako na rýchlostnej dráhe, tak sa všetky životne dôležité vnútorné orgány a tkanivá zabezpečujú čerstvou dávkou krvi a vyživou. Povedané jednoduchšie ani vírusy, ani mikróby, ani iní "votrelci" sa nemôžu zdržať v organizme: nemajú jednoducho šancu sa usadiť. Baktérie a vírusy nevytváraju choré bunky a tkanivá - ony hľadajú pre seba vhodné prostredie ubytovania - choré bunky. Takže vírusy nie sú veľmi na vine.  My nemusíme zabíjat vírusy, lebo je to dosť namáhavá práca pre náš organizmus. My  musíme urobiť všetko pre to, aby nebolo miesta, kde sa môžu usadiť. A preto je aj potrebné zabezpečiť stály prítok čerstvej dávky energie CI a krvi k orgánom, tkanivám, ku všetkým štruktúram nášho tela. A preto musia byť ich cesty, t.j. kanály, vždy čistými a aktívnymi. 

Často hovoríme alebo počujeme o vnútornej  energii. Ale odkiaľ vznikla? Lekári Vám budú hovoriť,  že energiu dostávame zo stravy. Ale čínski a ruski vedci tvrdia, že sa nemôžeme spoliehať len na stravu. Už dávno je známe, že potrebu  takpovediac chemickej energie na účet zjedenej stravy človek nadobúda len 10-15, ale maximálne na 17%. Tak odkiaľ že sa berie ostatná energia? Keby k nám všetka energia postupovala z jedla, tak podľa spočítania vedcov by ľudia mali za deň zjesť okolo  40 kg stravy. Okolo 30% energie vzniká v dôsledku syntézy adenozíntrifosfátu v organizme človeka. Ostatná energia, minimálne 53%,  sa dostáva k človeku z vonku, cez takpovediac energetické  centrá, bez toho človek existovať jednoducho nemôže.

Ruský akademik Pjotor Garajev uskutočnil experimenty, ktoré sa potom opakovali aj v iných laboratóriách a prakticky vždy s rovnakými výsledkami. Umiestnil ikry žiab do zvláštnych nádobiek: metalické tienené klietky, kde boli vytvorené všetky podmienky pre normálny rozvoj buniek. Ale vonkajšie elektromagnetické prostredie bolo maximálne znížene. T.j. vo vnútri týchto nádobiek bolo anomálne elektromagnetické prostredie. I v takých podmienkach sa ikry (embryá)  vyvinuli v mrzáčikov. Preto vonkajšie elektromagnetické prostredie a kozmické žiarenie je pre nás nevyhnutne potrebné. Ono vytvára takpovediac vlnový metabolizmus, vlnovú reguláciu, ktorá postupuje z vesmíru. Lebo vlnová genetika spočíva v tom, že genetický aparát stavia organizmus s pomocou akustických a elektromagnetických vĺn. Preto je tak dôležitý pobyt na vzduchu  alebo práca vonku. Nielen kvôli čistému vzduchu, ale kvôli tomu  žiareniu z vesmíru, ktoré  prináša pre náš organizmus potrebnú energiu.

Preto my v našom regeneračnom centre prikladáme veľký význam otváraniu energetických centier u človeka. A odporúčame každému z našich pacientov otváranie týchto centier.

Jedna seansa otvárania energetických centier a obnovenie práce chrbtice s pomocou zvláštneho prístroja stojí (od 01.09.2018)  15 eur