Urážka! Jej ťažké dôsledky. Ako sa jej zbaviť.

Urážali Vás niekedy? A čo ste pritom robili VY? Čo môžete počuť na tému "urážka"? Samé hlúposti. Niečo podobné tomu: Vás urážajú, ale Vy sa neurážajte. No urážka, to nie je niečo nekonkrétne. Je to omnoho vážnejšie. Je to niečo, čo nás devastuje. Je to niečo, čím nás devastujú a zároveň nenesú žiadnu zodpovednosť. Akákoľvek urážka znamená demoralizáciu. Keď je človek urazený, stráca vieru v seba. Urážka – je to ponižujúca porážka. Pričom ju vykoná človek, ktorý nie je o nič lepší ako Vy.

Len technológia Virtuálneho skenera je schopná riešiť úlohu s názvom "Urážka". 
Viete, prečo je urážka natoľko bolestivá? Po prvé, je vždy nespravodlivá. A po druhé, a to je najhlavnejšie, urážka je nebezpečná informačná zbraň. Vražedná informácia, ktorá účinkuje samostatne v našom psychickom prostredí. "Vírus", ktorý "zorganizuje" procesy porážajúce naše telo, našu dušu i naše vzťahy s inými ľuďmi.

Technológia Virtuálneho skenera je postavená na základe jasného pochopenia toho, čo bolo povedané, s cieľom uskutočnenia efektívnej pomoci urazenému človeku. Virtuálny skener dovolí človeku: 1. zachrániť od urážky seba. 2. vrátiť urážku tomu, kto urazil. Urazili vás. Inými slovami Vám uškodili Program Riadenia. Čo je to Program Riadenia? Je to to, čo Vám zabezpečuje zdravie, ochraňuje Vašu osobnosť, určuje  vzťahy s inými ľuďmi. Je to to, čo sa volá slovom Život. I do toho programu riadenia Vám zaniesli vírus. Cudziu informáciu. Vražedný kus cudzieho programu. Cieľ, ktorý je jediný: ničenie. V dôsledku toho sa ničí zdravie, osobnosť i vzťahy s inými ľuďmi. Urazili Vás dnes? Včera? Dávno? Žiadny rozdiel. Vírus "Urážky" žije vo Vás a robí svoju prácu. No a čo? Čo ja môžem? Koľkokrát ste si dávali tieto otázky? Koľko ráz v živote ste sa obracali s nimi na iných ľudí? Po prvý raz  dostávate jasnú odpoveď: použite technológiu Virtuálneho skenera!

Diagnostika zisťuje, kde a akú ujmu Vášmu zdraviu, osobnosti i vzťahom s inými ľuďmi urobila konkrétna urážka. Diagnostika sa uskutoční na personálnom imitátori v práci človeka s informáciou – je to zvláštnym spôsobom zobrazenie zmeny vyobrazené na obrazovke počítača, ktoré dovoľuje zhodnotiť stav riadenia organizmu. Presnejšie povediac, technológia Virtuálneho skenera dovoľuje zistiť zmeny informačného poľa človeka v tvare odchýlok vo vnímaní skutočnosti. Na základe týchto údajov skombinovania s personálnou informáciou môžeme uskutočniť záver o narušeniach vo sfére zdravia, osobnosti a vzťahov s inými ľuďmi. Výsledky diagnostiky dávajú možnosť vypočítať blok informačnej korekcie pre nápravu situácie i riešenia vzniknutých problémov. Liečenie. Prekazenie činnosti vírusu Urážky. Obnovenie Vášho zdravia, likvidácia porušenia Vašej osobnosti, odstránenie defektov Vašich vzťahov s inými ľuďmi.

Liečenie sa zakladá na princípe "Signál Therapy" – je to individuálne spočítaná informácia, ktorá je podávaná z obrazovky počítača v tvare meniacich sa farebných odtieňov a formujúca adekvátnu reakciu organizmu na objektívnu realitu. Informačné liečenie je silným a jednoduchým v používaní nástrojom pre realizáciu potrebných zmien. Jej podstata spočíva konkrétne vo vplývaní na informačné pole človeka. Po diagnostike sa spočítava individuálny blok informačnej korekcie, ktorý keď ho naštartujete, formuje konštrukciu Vášho informačného poľa. To vedie k presnému a efektívnemu riešeniu problému. Čo robí technológia Virtuálneho skenera veľmi efektívnou? Prekvapujúce pocity zbavenia sa negatívnych emócií a pocity života (životnej energie). Dobrý duševný stav. Pozitívne emócie. Dosiahnutie určených cieľov. Keď Vás niekedy urážali a Vy ste nerobili potrebné opatrenia, sú vo Vás  dôsledky Urážky. Po čase sa na ňu zabúda, ale tým sa jej činnosť nezastaví. Mení Vaše psychické prostredie. Urážka - je to proces selektívnej tvorby nejakého živého tvora rastúceho v duši človeka. Je to tvor primeraný svojej energii, svojej sile, ktorý mobilizuje Vaše "Ego" na službu sebe. Tento jav je informačným vírusom, ktorý vedie svoj samostatný život. Je to to, čo rozháda zaľúbených, devastuje rodiny, ničí športovca, prekáža zarábaniu peňazí.

Urážka s posmechom obracia človeka na smoliara, vyhadzuje ho na smetisko spoločnosti. Urážka – to je  devastácia, výsledkom ktorej je choroba, staroba a SMRŤ. Veď napríklad na začiatku akéhokoľvek vraždenia alebo samovraždy sa vždy nachádza Urážka. A kto vie, čo pripravila Urážka pre Vás? Technológia Virtuálneho skenera dovoľuje efektívne odstráňovať nielen Urážku, ale aj jej dôsledky – Chorobu, Starobu, Smrť. Schéma:  Urážajúci – ukrivdený. Vírus Urážky – poškodenie informačného poľa. Zmena zdravia, osobnosti, dosiahnutia cieľov. Diagnostika – zistenie vírusu Urážky. Dôsledky Urážky. Liečenie – blokáda vírusu Urážky. Vrátenie vírusu Urážky urážajúcemu. Obnovenie zdravia osobnosti, dosiahnutia cieľov. Narušenie zdravia, osobnosti, vzťahov s ľuďmi u Urážajúceho. Virtuálny skener v programe Urážka – je to zdravie, sebaúcta a upevnenie istoty v seba, posun dosiahnutia životných cieľov. Okrem toho technológia Virtuálneho skenera v programe Urážka zabezpečí návrat Urážky. V dôsledku toho vírus Urážky sa vráti k tomu, kto bol jeho tvorcom. Z informačného hľadiska proces: "jeden človek uráža iného", je vždy rovnaký. Urážajúci vytvára "informačný vírus", ktorý napáda Program Riadenia Ukrivdeného, (to znamená jeho zdravie, osobnosť, vzťahy s inými ľuďmi). Keď je vírus Urážky vytvorený,  musí žiť na účet niekoho. Týmto "niekym" môžete byť alebo Vy, alebo autor vírusu – Urážajúci. Voľba je malá: môžete nechať vírus urážky u seba, alebo ho vrátiť Urážajúcemu.

Aj keď sa rozhodnete zbaviť Urážky môžete sa obrátiť na nás.

My Vám v tomto efektívne pomôžeme!