Prečo je terapia na virtuálnom skeneri najlepšou terapeutickou metódou v súčasnosti.

 

Keď budeme stále zatvárať oči pred svojimi chorobami,
choroby môžu zatvoriť oči nám.

 

Každý pacient po diagnostike u nás dostane detailnú správu o stave svojho zdravia, kde sú ukázané poruchy nielen na morfologickej, ale aj na bunkovej úrovni. Lieči sa doma, u seba, na počítači. A liečebným prostriedkom je kmitajúce farebné svetlo z obrazovky. Je to taký pokrokový rozvoj v terapii, že väčšine ľuďom pripadá ako nejaká atrakcia. Nehľadiac na to,  každého pacienta upozorňujeme, že za jednu liečebnú kúru sa v organizme nedá všetko napraviť. Lebo väčšina lekárov vie, že choroby sa vyvíjajú v organizme roky až desaťročia. Preto odstrániť  za 4-5 mesiacov všetky problémy je nereálne.


Starodávni lekári hovorili:  človeka treba liečiť tak dlho, ako dlho sa choroba vyvíjala v jeho organizme. Samozrejme, nenarážame na to, že u nás sa treba liečiť desaťročia. Pre viditeľné výsledky ozdravenia treba absolvovať nepretržité liečenie v priebehu roka. Prečo tak dlho? Pretože bunky v organizme sa v rôznych orgánoch  menia v rôznych intervaloch, podľa dĺžky ich životnej činnosti. Niektoré bunky žijú (napríklad v pečeni) okolo troch mesiacov. V niektorých orgánoch dlhšie. Ale za celý rok sa celý bunkový pool (zásoba) úplne obnoví v organizme človeka. Aj v neurónoch mozgu nastane táto zmena.
Naše upozornenie a vysvetlenie, týkajúce sa liečenia, bohužiaľ, dodržuje menší počet pacientov. Ostatní sami rozhodujú, či budú pokračovať  alebo skončia s liečením. Bohužiaľ, pri takomto postupe nikdy nedosiahnu úplné alebo výrazné zlepšenie stavu svojho zdravia. Existuje ešte jeden "strašiak", na ktorý vždy upozorňujeme pacientov: Je to vyostrovanie symptómov aktuálnych alebo "bývalých" chorôb organizmu, ktorý zareagoval na pozitívne nastavajúce zmeny. Je to veľmi dobrý náznak. Ale nehľadiac na upozornenia, niektorí pacienti sa zľaknú a prestávajú sa liečiť. A čo je ešte horšie, idú konzultovať svoj stav k akémukoľvek lekárovi, ktorý vôbec nevie nič o tejto výnimočnej technológii. A tento lekár im radí okamžite prestať s liečbou.


V žiadnom prípade nemáme v úmysle zhodiť lekárov. Lebo ich ešte o tejto pokrokovej terapii neučili a ani neinformovali. Zvlášť si vážime lekárov za ich výnimočnú a veľmi dôležitú prácu pre všetkých ľudí. Pravda, okrem tých, ktorí sa pripojili k „úspešnej kampáni“ sabotáže lekárov a vydierania Slovenskej vlády v období predsedníctva pani Radičovej. Nech sa vo svete deje čokoľvek, lekári musia zostať lekármi, tak ako  prisahali v prvých slovách  Hippokratovej prísahy:
„Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať." 
Ale dodržali to?

V tomto článku sa pokúsim priblížiť výnimočné vlastnosti liečby na virtuálnom skeneri.
Značnou príčinou, ktorá bráni riešeniu problému zdravia, sú mylné predstavy o organizme ako systéme, ktorý sa skladá z funkčne medzi sebou  nespojených orgánov. Väčšina lekárov si myslí, že ľudský organizmus môže byť rozdelený na samostatné časti. A keď ide o ochorenie akéhokoľvek orgánu, snahy lekárov smerujú na normalizáciu fungovania chorého orgánu. Medicína sa postupne rozvíjala dvoma smermi:
1.    liečenia choroby a orgánov
2.    liečenia celého organizmu a orgánu
Prvý smer panuje v súčasnej západnej medicíne. A to je, podľa popredných vedcov – lekárov,  chyba. V zdravotnej správe pacienta to tiež pripomíname. V škole na hodinách fyziky nás učili, že akékoľvek zohriate telo vylučuje prevažne energiu fotónov a elektrónov. O fotónoch hovoriť nebudem, lebo oni zabezpečujú procesy foto-syntézu a to patrí k bunkám rastlinného pôvodu. Energia elektrónov zabezpečuje procesy beta-syntézy buniek živočíšneho pôvodu, t.j. buniek nášho tela. Každá bunka má svoj genetický kód, kde je popísané program jej činnosti. A každá bunka má svoju frekvenciu kmitania. Pomocou spektrografu dá sa zistiť svetelnosť našich jednotlivých orgánov. Z toho  môžeme zistiť, že svetelnosť každého jednotného orgánu nášho tela má svoj spektrálny "pas", v ktorom jasne vidieť krivky – amplitúdy charakteristické pre orgán. Samozrejme, tieto krivky sa prejavujú mikroelementmi, ktoré tvoria tento orgán. Napríklad ľadviny vylučujú silné spektrálne krivky kremíka. A pri zmenšení kremíkovej kyseliny v ľadvinách sa diuréza (vylúčenie moču z organizmu) značne zmenšuje, t.j. nastáva porušenie práce ľadvín, čo sa bezpodmienečne negatívne odzrkadlí na našom organizme. Spektrum kože obsahuje výraznú krivku síry. I v skutočnosti síra zosilňuje proces vylúčenia potu cez kožu. Pečeň je charakterizovaná spektrom frekvencií obsahujúcich dusík, uhľovodíky a bielkoviny.


Tak sa dá hovoriť o rôznych orgánoch i o rôznych spektrách. Na základe toho je dôvod tvrdiť, že činnosť každého orgánu je podmienená spektrom frekvencií elementov v ňom obsiahnutých. T.j. podľa spektru frekvencií dá sa ako charakterizovať systém, tak aj riadiť ho tým, že spektrum vyžarovania s podobnými parametrami vnútime systému.
A tu sme prišli k podstate výnimočnej možnosti nami poskytnutého liečenia. Dobre vieme, že každá frekvencia má svoju farbu, tak ako každá farba má svoju frekvenciu. Liečenie na virtuálnom skeneri spočíva v tom, že v Medzinárodnom medicínskom centre výlučne len na základe diagnostiky, ktorú urobíme s pacientom, sa zvlášť spočítavajú potrebné farby v tvare frekvencií, ktoré obsahujú potrebnú charakteristickú krivku pre určitý orgán, ktorý bol zaznamenaný ako "chorý", t.j. s nedostatočnou amplitúdou charakteristickej krivky. A pri liečení, keď pacient vizuálne pozoruje farebné kmitanie z obrazovky vlastného počítača, mozog akumuluje túto informáciu (ktorá má tiež  svoju frekvenčnú charakteristiku), a potom vplýva na daný orgán, pomáha mu v obnovení jeho činnosti. Pritom vplyv na orgán prebieha selektívne, t.j. výlučne len na konkrétny orgán, ktorému je určené liečenie. V mnohých prípadoch liečenie pomocou virtuálneho skenera značne znižuje množstvo liekov, ktoré treba užiť. V niektorých prípadoch umožní vôbec ich nepoužívať. Efektívnosť terapie na virtuálnom skeneri je cca. 93,2 %. V súčasnej medicíne je to cca. 60 %.


Takto prebieha liečenie prírodným spôsobom, preto sa táto technológia volá noosférna.
Avšak treba dodať, že je to najjednoduchšie vysvetlenie procesov terapie, lebo procesy liečenia sú omnoho zložitejšie. Preto vedci – lekári v Medzinárodnom medicínskom centre pre vytvorenie súborov liečenia na mieru pre každého pacienta používajú viac ako 600 osobných, psychologických a sociálnych vlastnosti  pacientov, čo zabezpečujú najpresnejší liečebný vplyv na problémové orgány a fyziologické systémy organizmu.

„úspešnej kampáni“ sabotáže lekárov a vydierania Slovenskej vlády