Porovnateľná analýza efektivnosti diagnostiky virtuálneho skénera

Č. Diagnóza Množstvo Potvrdené Efektívnosť
1 Neurocirkulačná dystónia 14 10 71,4 %
2 Encefalopatia 4 4 100,0 %
3 Cerebrovaskulárna choroba 28 22 78,6 %
4 Akutná bronchitída 12 10 83,3 %
5 Chronická bronchitída 11 9 81,8 %
6 Akutná rinitída 16 13 81,5 %
7 Angína 13 11 84,6 %
8 Chronická otitída 3 3 100,0 %
9 Deformujúca osteoartóza 6 5 83,3 %
10 Osteochondróza chrbtice 34 30 88,2 %
11 Medzireberná neuralgia 11 8 72,7 %
12 Neurotitída, polyneuropatia 11 9 81,8 %
13 Ischemická choroba chrbtice 9 7 77,8 %
14 Hypertenzia 33 27 81,8 %
15 Chronická pyelonefritída 6 5 83,3 %
16 Urolitická choroba 11 9 81,8 %
17 Chronická gastritída 29 24 82,8 %
18 Vred dvanástnika 22 19 86,4 %
19 Chronická pankreatída 16 12 75,0 %
20 Chronická hepatída 5 4 80,0 %
21 Chronická cholecystitída 46 39 84,8 %
22 Cholelitiáza 13 10 76,9 %
23 Cukrovka 17 15 88,2 %
Celkom 370 305 82,4 %

 

Pre hodnotenie súladu, zistenej patológii, oficiálnym klinickým diagnózam u pacientov paralelne boli uskutočnené laboratórne, biochemické, kardiologické, funkcionálne, rontgenologické a ultrazvukové vyšetrenia. Zo zistených údajov autori urobili výsledky o tom, že systém virtuálneho skénera je viac informatívny a "citlivý" k zisteniu ochorení, zvlášť predpatologických stavov, ako existujúce klinické metódy diagnostiky.     
V danom prípade dá sa povedať o tzv. hyperdiagnostike, alebo nadbytočnej diagnostike. Jednak výsledky týchto badateľov boli potvrdené údajmi iných badateľov, ktorí mali na to množstvo príkladov, keď diagnóza po prvy krát zistená s pomocou virtuálneho skénera bola potvrdená klinickými metódami len o niekoľko týždňov, alebo mesiacov.   
To znamená, že virtuálny skéner v skutočnosti tak uskutočňuje diagnostiku predpatologických stavov a ochorení ešte v doklinickom  štádiu, keď existujú ešte len niektoré porušenia riadiacich a regulatórnych funkcií, ktoré sa nedajú zaregistrovať všeobecnými súčasnými klinickými metódami.   Tabuľka spracovaná na základe výskumov v štatnom Vedecko - výskumnom ústave
Sankt-Peterburgskej štatnej Akademiii telesnej výchovy P.F. Lesgafta pod vedením akademika J.V.Vysočina.