Osteoporóza verzus Jódis-koncentrát


„Ako je to možné, že pri vyšetrení mi lekár zistil osteoporózu?“ Tak rozpačito hovorila  žena, ktorá má už viac ako 70 rokov. „Veď od detstva milujem mlieko a pijem ho vo veľkom množstve. A teraz je tu osteoporóza. Je to možné?“
Doteraz nemôžem pochopiť, prečo lekár  tejto žene nepovedal, že len piť pravidelne mlieko ešte neznamená zabezpečiť vápnikom svoj organizmus. Vápnik s mliekom sa dostáva do organizmu v dostatočnom množstve, no osteoporóza aj tak vzniká.
Na „vine“ je štítna žľaza. Práve ona produkuje zvláštny hormón kalcitonín, ktorý riadi stráviteľnosť vápnika. A nadmerná spotreba mlieka pri nedostatku jódu v organizme vedie k ukladaniu vápnika na stenách ciev a k ich upchaniu. Treba v odporúčaných dávkach pravidelne piť Jódis-koncentrát i osteoporóza vtedy nevznikne.

Piť Jódis-koncentrát je potrebné pre každého človeka. Jódis-koncentrát je artézska minerálna voda, nasýtená mnohoatómovými iónmi jódu, ktorý je ľahko stráviteľný pre všetky živé organizmy. Jód v ňom vyniká vysokou biologickou aktivitou a je termostabilný. Nemá ani chuť, ani farbu, ani vôňu. Vedľajšie efekty nie sú zistené. Nevyvolá hypertireózu. Predávkovanie nie je možné, lebo organizmus zvyšky biologického jódu ľahko vylučuje.
Jód je veľmi zriedkavým elementom, ale napriek tomu je prítomný všade. Jód sa v malých množstvách  nachádza prakticky vo všetkých zložkách planéty: vo vode, v pôde, v mineráloch, v rastlinách, vo zvieratách. Úlohu jódu pri vývoji a záchrane života na našej planéte nemôže vziať na seba iný element. Jód – „dirigent“ -  prijíma účasť vo všetkých životne dôležitých procesoch v organizme. Je dokázané, že jód neutralizuje účinok radiácie, má antimikróbne, antivírusové a protiplesňové vlastnosti. Jód rýchlo preniká do bunky, vylučuje z krvi látky, ktoré spôsobujú zničenie červených buniek v krvi, a taktiež vylučuje toxíny z organizmu. Jód normalizuje záštitné reakcie nielen proti inficirovaniu, ale praktický proti všetkým stresom.    
Štítna žľaza je jedna z najdôležitejších zložiek endokrinnej sústavy človeka. Ona produkuje hormóny – tiroxín a trijódtironin. Práve pre syntézu týchto hormónov je potrebný jód. Pod vplyvom tiroxínu a trijódtironina v organizme prebiehajú:
-    okysličiteľné procesy vo všetkých tkanivách tela,
-    udržanie teplotného režimu v organizme,
-    obnovenie poškodených tkanív,
-    normalizácia rastu buniek,
-    stabilizuje sa rytmus tlkotu srdca,
-    od nich závisí aktivita mozgu,
-    regulovanie látkového metabolizmu,
-    doplnenie energie v organizme, ktorá bola spotrebovaná v priebehu dňa... .
Pri vzájomnom pôsobení s hypofýzou a nadobličkami štítna žľaza chráni organizmus človeka pred chorobami. V prípade objavenia toxínov v krvi na signál hypofýzy štítna žľaza vylučuje toxíny cez obličky a črevá. Pri hypertrofii štítnej žľazy, vyvolanej nedostatkom jódu,  sa táto funkcia žľazy porušuje alebo úplne zastavuje a celá záťaž po vylúčení toxínov prechádza na nadobličky. Tie sú preťažené, čo vyvolá celý rad negatívnych dôsledkov, spojených s ich fungovaním. Dôsledkom toho je chronický nedostatok jódu v organizme a s ním spojené narušenie funkcie štítnej žľazy, a tak dochádza k lavínovitému  negatívnemu vplyvu na všetky funkcie organizmu: ničí prakticky všetky vnútorné orgány človeka, znižuje jeho všeobecnú imunitu.
Štítna žľaza má zvláštne bunky, ktoré sa volajú tirocity, ktoré majú za úlohu odchytávať jód pre prácu štítnej žľazy. Pri jódodeficite sa tirocity  snažia zachytiť všetky molekuly jódu, pracujú so zväčšenou záťažou. Štítna žľaza produkuje tirocity, aby zabezpečila svoju prácu pomocou jódu. Pri zväčšení tirocitov vzniká endemický hrvoľ, ktorý, bohužiaľ, lekári s veľkou ochotou odstraňujú. Pritom varujú svojich pacientov, aby sa vyhli potravinám, ktoré obsahujú jód. To všetko je však naopak. Hypertyreóza je jedným z jódodeficitných ochorení, preto pri tomto ochorení treba piť Jódis-koncentrát. 
Zvlášť treba zdôrazniť, že Jódis-koncentrát má rádioprotektorné vlastnosti, t.j. vylučuje všetky rádioaktívne látky a ťažké kovy, čo je veľmi  dôležité v terajšej ekologickej situácii a pri používaní rádionukleárnej terapie.
Pri pravidelnom používaní Jódis-koncentrátu:
-    obnovuje sa imunitný systém a hormonálny fon,
-    stabilizuje sa membrána bunky, obnovuje sa bunková výmena látok,
-    normalizuje sa funkcia trávenia, odstraňuje sa dysbakterióza,
-    na 30% sa zvyšuje stráviteľnosť vitamínov a mikroelementov,
-    v dôsledku toho sa normalizuje úroveň hemoglobínu,
-    znižuje sa vypadávanie vlasov,
-    zlepšuje sa štruktúra nechtov,
-    značne sa zlepšuje somatický stav,
-    ustupuje syndróm chronickej únavy,
-    zlepšuje sa pamäť a pozornosť,
-    zvyšuje sa úroveň intelektu atď. 
Stačia 2 čajové lyžičky Jódis-koncentrátu denne, aby bola zabezpečená denná norma jódu. Už je zistené, že u ľudí chorých na rakovinu je obsah jódu v organizme  prudko znížený a u žien s rakovinou prsníkov jód v organizme prakticky chýba.

Jódis-koncentrát je vodný komplex jódu, zahŕňa prírodné soli jódu a vyrába sa podľa individuálnej technológie, pri ktorej sú realizované vlastnosti vody v rámci vytvorenia asociátov (tekutých kryštalických štruktúr). Odlišnosť Jódis-koncentrátu od iných používaných spojení jódu spočíva v tom, že v systéme "ión jódu - voda", v klasickej situácii  s jóditom alebo jódatom vytvárajú asociáty slabými vodíkovými spojeniami, no v Jódis-koncentráte silným kysličníkovým spojením (t.j. vo vode sú ióny jódu spojené nie s vodíkom, ale s kyslíkom). Toto vysvetľuje jeho zvýšenú biologickú aktivitu, vytrvalosť pri termospracovaní a pri chránení (do 10 rokov !!!).  

Analógie k Jódis-koncentrátu vo svete nie sú.

Vysoká biologická aktivita Jódis-koncentrátu, úplná neprítomnosť vedľajších účinkov, vysoká uzdravovacia efektívnosť a nemožnosť predávkovania je dokázaná klinickými bádaniami:
-    Vedecko-výskumného ústavu endokrinológie a látkového metabolizmu V. Komisarenka (Ukrajina),
-    Vedeckého centra radiačnej medicíny Univerzity experimentálnej rádiológie (Ukrajina)
-    Univerzity ekohygieny a toxikológie L. Medveďa (Ukrajina)
-    Ukrajinského vedecko-výskumného ústavu medicínskej rehabilitácie a kúpeľnej liečby
-    Katedrou hygieny výživy Národnej medicínskej Univerzity O. Bohomoľca (Ukrajina).