Liek budúcnosti

 

Vy musíte tvrdo si zapamätať, keď nemôžete si to zapísať u seba za uší,
že Vaše choroby nepotrebuje nikto, okrem Vás samých.
Lekár musí dať Vám informáciu ako to treba robiť,
ale každý rieši sám, pracovať mu, alebo byť chorým.

Akademik, profesor, doktor čínskej medicíny
U Vej Siň

----------------------------------------------------------------

"Prajem Vám veľa zdravia, šťastia ..."  Koľkokrát sme počuli tieto slova, ale ... ich vyslovením  sa zdravie nezlepšilo. Nepomohlo to ani v tom, že aspoň budeme menej chorí...

Ale teraz sa sen o rozprávkovom všelieku stal realitou!! Keď dočítate do konca túto informáciu,  pochopíte, že máte možnosť zbaviť sa tých chorôb, ktoré nedokázala vyliečiť súčasná medicína.

Každému z nás pri narodení je Bohom daný drahocenný dar - zdravie. Keď je človek zdravý, je aj šťastný. Ale z rôznych príčin strácame tento dar a nastupuje choroba. Choroba - je neschopnosť regulátorných systémov organizmu dodržiavať potrebnú ustálenosť vnútorného prostredia. Dnes je už dokázané, že ochorenie, starnutie a veľa iných diskomfortných stavov vzniká v dôsledku porúch prenosu informácií od mozgu k orgánom a bunkám. Neexistujú dve rovnaké choroby, dvaja rovnaký pacienti, každý je chorý po svojom. Na 99,9 % stav organizmu závisí od vplyvu okolitého prostredia. Spojenie organizmu a okolitého prostredia sa uskutočňuje cez program riadenia, ktorý plnia neuróny mozgu. Mozog človeka cez program riadenia hromadí a chráni informáciu o vnútorných orgánoch, vždy má údaje o akýchkoľvek zmenách, ktoré prebiehajú v organizme človeka a sú podávané v tvare matríc.

Moderná civilizácia neumožňuje každodenný kontakt človeka s prírodou, a okolité prostredie je nasýtené pachom spáleniny, chemikálií, potravín, umelých kvetov a rastlín, parfumernými kompozíciami. Všetky tieto škodlivé faktory útočiace na nás vedú k tomu, že žijeme akoby v umelom svete a máme umelé zdravie, podporované rastúcim množstvom chemických liekov, ktoré liečia jednu chorobu a vyvolávajú druhú. Mozog človeka má mimoriadne vlastnosti, je schopný vždy citlivo adekvátne reagovať na akúkoľvek informáciu. Lebo akékoľvek pôsobenie na človeka (chemické, fyzikálne, svetelné, slovné) je v konečnom dôsledku určitý signál, ktorý vedie k zmenám životnej činnosti. To znamená, že okolité prostredie vytvára podmienky, keď program riadenia generuje skreslené matrice. Pritom v moderných podmienkach tento proces každodenne narastá do katastrofálnych rozmerov. Toto všetko vedie k zmenám štruktúry riadenia mozgu porušením funkcií orgánov. V dôsledku toho organizmus vytvára látky, ktoré brzdia životnú činnosť. Tak vznikajú choroby, hromadí sa nadbytočná tuková hmota, prichádza starnutie.

Mozog si pamätá všetko!! Túto vlastnosť využili vedci pre úplnú diagnostiku organizmu. Oni objavili virtuálny skener, ktorý je schopný nielen zistiť stav chorého orgánu, ale, čo je dôležitejšie, aj zistiť príčinu, ktorá spôsobila vznik choroby. Takú možnosť nemá žiadna najmodernejšia medicínska technológia vo svete!! Diagnostika je veľmi jednoduchá a vie si s ňou poradiť aj 5-6 ročné dieťa. Taká diagnostika ani teoreticky nie je spojená s akýmkoľvek negatívnym vplyvom na organizmus. Ale tato diagnostika bude taká pravdivá, ako presne pozná stav organizmu mozog človeka. A nikto nepozná stav organizmu lepšie ako jeho mozog. Na základe funkcií mozgu virtuálny skener je najdokonalejším zdrojom informácie o človeku. Ak vznikla cesta od zdravého stavu organizmu k chorobe, tak bezpochyby existuje aj  možnosť návratu k zdravému stavu. Aj tento návrat môže byť uskutočnený bez používania liekov.

Podľa štatistiky Svetovej Zdravotnej Organizácie každý tretí človek na zemeguli ma problémy spôsobené užívaním liekov. Podľa slov svetovo známeho francúzskeho lekára Lui Brouera z okolo 12 tisíc druhov liekov, ktoré existujú v EU, v skutočnosti prináša reálny úžitok približne len tisícka. K veľkému poľutovaniu všetky ostatné sú len paliatíva, ktoré pôsobia len na symptómy choroby. Dôsledky zneužívania liekov sú ťažké - sú to aj alergické choroby, aj bronchiálna astma, aj gastroenterologické choroby. Mikróby a vírusy sa prudko menia. Bohužiaľ, nie je už ďaleko čas, keď antibiotiká a vakcíny budú neúčinné. Človek sa nemôže spoliehať len na lieky. Tak kde potom hľadať pomoc? V tom pomôže len virtuálny skener!

Táto profesionálna psychológo-medícinska technológia prevencie, diagnostiky a liečenia nemá analógiu vo svete. Technológia virtuálneho skenovania dovoľuje vykonávať korekcie programu riadenia. V dôsledku toho máme unikátnu možnosť prirodzeného pôsobenia na patologické procesy s cieľom ich pozitívnej zmeny. Virtuálny skener robí to, čo nie je schopné urobiť žiadne iné medicínske zariadenie alebo technológia!! Virtuálny skener dovoľuje uskutočniť operačnú komplexnú diagnostiku, liečenie a prevenciu akýchkoľvek funkcionálnych porúch a ochorení, akýchkoľvek orgánov a systémov na úkor normalizácie riadiacich a regulátorných funkcií mozgu. Virtuálny skener - je diagnostika a liečenie na akademickej úrovni!! Lebo tí lekári, ktorí spracovávajú výsledky diagnostiky a pripravujú zvláštnu a najefektívnejšiu farebno-informačnú terapiu, sú členmi Akadémie prírodných vied Ruskej federácie.

Po uskutočnení diagnostiky dostanete detailný popis stavu všetkých Vašich orgánov. Diagnostika na virtuálnom skeneri je obrovskou pomocou pre Vášho lekára, ktorá mu pomôže správne zvoliť taktiku liečenia. V mnohých prípadoch liečenie pomocou virtuálneho skenera značne znižuje množstvo liekov, ktoré treba užiť. V niektorých prípadoch umožní vôbec ich nepoužívať. Len raz Vám treba urobiť diagnostiku u mňa na počítači. A liečenie bude uskutočnené na Vašom počítači. To Vás zbaví povinnosti ísť na polikliniku alebo do nemocnice aby ešte čakať v rade na liečenie. Najjednoduchšou a efektívnou cestou vplyvu na patologický proces v organizme je vizuálne učinkovanie alebo liečenie farbou. Okrem toho, nepochýbne svetlo (farba) sú taktiež potrebné pre organizmus na reguláciu látok ako sú vitamíny, výživa alebo voda. Pritom každému človeku, každému orgánu alebo systému sú potrebné vlastné farebné súbory. V technológii virtuálneho skenera je používaná práve táto metóda.

Liečenie prebieha zvláštnymi farebnými signálmi v rozsahu delta-rytmu, vyratanými v medzinárodnom medicínskom centre na základe diagnostiky. Tieto liečebné súbory sú vyrátané výlučne na základe tých údajov, ktoré ponúkol mozog pacienta v dôsledku diagnostiky a odporúčané lekármi vysokej kvalifikácie. Oni sú určené konkrétnym orgánom a len tomu pacientovi, ktorý bol diagnostikovaný. Je tu ešte jedna dôležitá vlastnosť virtuálneho skenera. Súbory sú vypočítané takým spôsobom, aby mozog, keď začína reagovať, začal pôsobiť na chorý systém  v organizme pacienta, a tým ho obnovuje!! Je to práve to bezliekové liečenie, o ktorom vždy snívali ľudia. Je to najefektívnejšie liečenie, ktoré môže ponuknuť ľuďom len najpoprednejšia vysoká medicínska technológia. Len s virtuálnym skenerom sa dá naozaj hovoriť o individualizácii, prognozovaní i preventívnom smerovaní v medicíne, o liečení nie choroby, ale človeka, nie dôsledkov, ale prvopríčiny. Je potrebné si ale uvedomiť to, že strácame zdravie po omrvinkách a vracať ho je možné len v takých istých dávkach!!

Včera ste už stratili omrvinku svojho zdravia, a dnes tiež!

Aj  zajtra??

Čas pre Vás - to je zdravie!!

A vrátiť zdravie Vám pomôže virtuálny skener!!!

Pravda, ak v skutočnosti budete chcieť.