Čo je to deficit JÓDU?  Ako s tým zápasiť?

Hru Charlem Brundtland (Gro Harlem Brundtland), bývalá generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (1998—2003) povedala, že „likvidácia deficitu jódu bude takým istým víťazstvom zdravotníctva ako likvidácia kiahní a polyomyelitídy" (detská obrna).
Organizácia spojených národov (OSN) zaraďuje problém jódodeficitu na rovnakú úroveň ako problém AIDS. Len za 10 rokov (1993-2003) vzrástol počet onkologických ochorení o 25,7% . Svetové spoločenstvo vníma tento problém ako globálny. Problémom deficitu jódu sa zaoberá Medzinárodná rada pre jódodeficitné ochorenia, detský fond OSN (UNICEF), Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodná organizácia pre prežitie a záštitu rozvoja detí, stovky regionálnych a národných  organizácií atď.
S jodisom budete zdraviV súčasnosti je ekologická situácia mimoriadne kritická.  Dôkazom toho je neustále vylučovanie rádioaktívnych látok do atmosféry, zamorenie pôdy minerálnymi hnojivami a chemickými prostriedkami na ochranu rastlín pred škodcami, ekologicky nebezpečné technologické procesy a rapídny rast množstva áut v mestách. V dôsledku uvedených faktorov a celého radu iných príčin je zdravie človeka  permanentne ohrozované. Žijeme v podmienkach neustáleho ožarovania  malými dávkami radiácií, v podmienkach znečisťovania ovzdušia a vody, negatívne hodnoty ktorých  mnohonásobne presahujú maximálne dovolené normy a taktiež v podmienkach  vírusových epidémií a nedostatočnej hygieny.  V dôsledku toho je zbytočné  len uvažovať  o dostatočnom množstve správnej výživy, ktoré prijíma súčasný človek  Tieto látky prijímame alebo veľmi málo, alebo vôbec. Ale práve deficit jódu je jednou z hlavných príčin rôznych druhov ochorení a má veľmi nepriaznivé dôsledky pre celé ľudstvo.

Jód je nevyhnutný pre našu štítnu žľazu!

Treba vedieť, že štítna žľaza –  to je filter nášho organizmu. V priebehu približne 17 minút všetka krv, ktorá cirkuluje v našej obehovej sústave, prejde cez štítnu žľazu. V tejto žľaze sa nachádza to najlepšie antiseptikum, ktoré zabíja všetky pevné a nepevné mikróby. Je to JÓD!!
JÓD je nám známy ako chemický prvok Mendelejevovej tabuľky, ale pritom sa nezamýšľame nad tým, aká dôležitá je jeho úloha v organizme človeka.
V súčasnosti  problém deficitu jódu  ponúkame riešiť jednoduchou a prístupnou cestou. "JÓDIS – KONCENTRÁT", len on nás môže vyviesť  z tejto krízy.

V našom centre ponúkame Jódis-koncentrát naším pacientom. 

Jodis-KoncentratJODIS-KONCENTRÁT - je  najpoprednejší produkt pre prevenciu ochorení spojených s nedostatkom jódu. Tento produkt obnovuje funkciu štítnej žľazy. Očisťuje nosné dutiny, odstraňuje usadeniny z priedušiek a pľúc, zvyšuje hemoglobín, zlepšuje trávenie vápnika, normalizuje všetky metabolické procesy, odstraňuje gynekologické patológie, stabilizuje cukor v krvi, odstraňuje svalové bolesti, obnovuje funkcie žalúdočno--črevného traktu, zvyšuje imunitu, zlepšuje pamäť, zrak, sluch, zvyšuje práceschopnosť, zlepšuje náladu, spôsobuje rast a obnovenie vlasov a nechtov a odstraňuje syndróm chronickej únavy, spôsobuje zahojenie rán rôzneho druhu, odstraňuje vírusové bakteriálne patológie. Je klinicky testovaný na všetkých úrovniach. Jodis-koncentrát nemá analógiu vo svete, nevyvoláva vedľajšie účinky a jeho bezpečnosť je klinicky potvrdená a dokázaná mnohoročnými praktickými výsledkami.

Jodis – koncentrátrádioprotektorné vlastnosti, t.j. vylúčuje rádionuklídy, ktoré sa dostávajú do organizmu, najmä pri ožarovaní pacientov počas liečenia v nemocniciach. Je dobrý prírodný stabilizátor. Je súčinný s akýmikoľvek liekovými prostriedkami. Zároveň zvyšuje ich efektivitu o 30 %. Efektívny, bezpečný, termostabilný. Odporúča sa pre každodenné použitie. V dvoch čajových lyžiciach Jodis-koncentrátu je obsiahnutá denná norma pre dospelého človeka. Je účinný proti parazitom, znižuje úroveň cukru u diabetikov. Po troch mesiacoch používania odstraňuje hrvoľ štítnej žľazy. Deficit jódu v organizme tehotných a dojčiacich žien môže viesť k potratom, predčasným pôrodom, zhoršeniu laktácie, anémii. Zároveň zvyšuje riziko narodenia detí s ťažkými odchýlkami vývoja i riziko narodenia mŕtvych detí. Deficit jódu hrozí patológiou vývoja plodu - retardáciou fyzického vývoja, vrodenými poruchami vývoja, poruchami duševných schopností, hluchonemosťou a škuľavosťou.

Pozor! Nesmú ho používať pacienti, ktorí sú na pozorovaní u endokrynológa s diagnózou jódom inducirovaná hypertyreóza

Po tomto upozornení môže vzniknúť otázka: Ako je to možné, že pri alarmujúcom jódodeficite vo svete  môže jód spôsobiť vznik hypertyreózy? Kde je logika?
Treba vedieť hlavne: štítna žľaza potrebuje pre svoju existenciu jód, ako človek potrebuje vzduch. Ale jód musí vstupovať do organizmu postupne, v malých dávkach,  v priebehu celého života človeka. Okrem toho organizmus výrazne negatívne reaguje na pôsobenie jódu v koncentrovaných dávkach a odpovedá na to rôznymi poruchami, odchýlkami vo svojej činnosti a vedľajšími účinkami. A jód, obsiahnutý vo farmaceutických prípravkoch, sa nachádza v rôznych spojeniach (jodát alebo jodid draslíka) a pri jeho strávení organizmus musí vykonať namáhavú prácu so značnými energetickými nákladmi. Preto medzinárodná prax v prevencii jódodeficitu svedčí o tom, že spotreba stálej preventívnej dávky jódu (vo forme jodátov alebo jodidov draslíka) nezodpovedá potrebám organizmu a je jednou z príčin vedľajšieho, negatívneho efektu jódových prídavkov – jódom inducirovanej hypertyreózy.
Okrem toho jodát draslíka je silný „okysličovateľ“, preto v podobe potravinových prídavkov   nie je možné jeho používanie, lebo v zlúčení s organickými látkami môže viesť k ich nenávratnému okysličeniu a chemickej modifikácii  vytvorením látok s nepredvídateľnými chemickými vlastnosťami.
Vlastnosti Jódis – koncentrátu, ktorý ponúkame v našom centre Zdravia, spočíva v tom, že jód je rozpustený vo vode zvláštnym spôsobom. Ľahko postupuje cez membránu bunky a taktiež sa ľahko vylučuje, nehromadí sa v organizme, čo vylučuje jeho predávkovanie a vedľajšie reakcie. Voda a jód – to je jediné správne prírodné zladenie (čo potvrdzuje chemické zloženie svetového oceánu), ktoré ukázalo a potvrdilo svoj pozitívny účinok na organizmus človeka. Jódis-koncentrát treba piť, aby štítna žľaza bola nasýtená biologický aktívnym jódom. Inak bude vstrebávať rádioaktívny jód.

P.S.  15 marca 2011 Svetová Zdravotnícka Organizácia výzvala neprijímať samostatne preparáty jódu v súvislosti s havariami na japonskej jadrovej elektrárni Fukušima-1.
Ale to sa v žiadnom prípade netýka Jódisu-koncentrátu, ktorý my ponúkame v našom centre Zdravia a ktorý obsahuje biologický aktívny jód.