Obrovská prosba

 

"Avšak vyhýbaj sa debatovať o tom s davom: nie preto,
že chcem aby si žiarlivo chránil naše učenie,
ale preto, že dáv Ťa vysmeje.
Podobné ľúbi podobné, a medzi rôznými nie je priateľstvo.
Tieto reči potrebujú len malé množstvo poslucháčov,
a možno aj to malé množstvo sa nenájde".

Hermes Trismegist.
Začiatok II.storočia do nášho letopočtu.

-----------------------------------------


-  Tým, ktorí namiesto toho, aby porozmýšľali, dávajú prednosť urážke,
tým, ktorí sú zvyknutí vo všetkých svojich nešťastiach a problémoch obviňovať všetkých a všetko, okrem seba,
-  tým, ktorí presne vedia, že všade sú len vagabundi a podliaci,
-  tým, ktorí majú vždy viac ako tisíc dôvodov, aby povedali: ja tomu neverím,
-  tým, ktorí už veľmi dávno vykašľali sa na vlastný život aj na budúcnosť svojich detí,
-  tým, ktorí okrem materiálneho nič nevidia

Súrne zatvorte a nikdy nečítajte túto stránku! Je to nebezpečné!
Môžete sa dozvedieť, vyskúšať a zmeniť sa!
Stať sa bohatším, úspešnejším, zdravším, šťastnejším...
Ale toto Vám treba?
Rýchlo zatvorte túto stránku a sami sa usaďte na gauč k televízoru, k fľaške piva, k hranolčekom, čipsom...

Dom - práca. Práca - dom. Gauč. Papuče. Televízor. Seriály. Infarkt. Mozgová porážka. Pivo. Impotencia. Výplata. Problémy. Obezita. Otupenosť. Degradácia...
Je zaujímavé, že toto riešenie bude tiež správne, pretože bude Vaším riešením. A vy vždy máte pravdu, však?
A zaujímavé je to, že vaše odmietnutie prijať riešenia k ničomu nevedie.
Vy ste už aj tak riešenie prijali – nechať všetko po starom. Však?
Niet nevyliečiteľných chorôb – sú nevyliečiteľní ľudia!
Väčšina lekárov so mnou súhlasí, že často začíname zachraňovať chorého, ktorého nie je možné zachrániť, keď on sám o to neprejavuje dosť snahy. On musí urobiť deväť krokov  smerom k nám a my len jeden! Každý má  svoju vlastnú cestu, lebo každý ide vďaka vlastným nohám!!! Nezáleží na tom, kam idete, ale ako!
Prečo je človek skúšaný chorobami? Je to poučenie od života. Keď sa človek snaží, mení sa, ide, rozvíja sa, niečoho chce – pomôžte mu, podajte mu ruku! Všetko záleží od Vašich rozhodnutí. Náš život je na 10% podmienený udalosťami a na 90% našimi reakciami na ne.
Viac ako 90% regulácie je zabezpečované farbou, ktorá dáva do pohybu fyziologické funkcie, dáva im smer. V moderných predstavách farba – to sú schopnosti elektromagnetického vyžarovania vyvolať adekvátnu reakciu  na objektívnu realitu.
Doteraz neboli technológie, ktoré by dovolili ľudstvu rozvíjať chápanie toho, že akýkoľvek prejav nami viditeľného života sa začína z myšlienky. Ani jedna myšlienka, ani jeden obraz nemiznú bez stôp, t.j. na vyššom duchovnom pláne i cez želanie, ktoré je nižším duchovným plánom, dáva sa do pohybu fyzický plán existencie. A tak ako na všetkých týchto plánoch je prítomný Duch, to duchovné a materiálne, musia sa všetky vnímať ako rovnoznačné.

Jemnohmotné riadi hrubé!

Technológia "Virtuálneho skenera" je tým vodičom medzi podstatou bytia a ľudstvom, ktoré pomáha človeku pri rozvoji duchovnosti, nachádza príčinu choroby a účinkuje predovšetkým na príčinu a nie na dôsledky choroby.
Podstata skutočného života je v tom, že problémy, s ktorými sa stretávate na životnej ceste, nie sú trestom, ale možnosťou rastu a využitia skutočnej tvorivosti, pričom  pred Vami vždy ostáva sloboda voľby – robiť tú prácu, alebo nie, učiť sa, alebo zostávať v nevedomosti, rozširovať svoje vedomie, alebo pokračovať „v boji“ s veternými mlynmi, riešiť životom nastolené úlohy a dostávať sa na novú úroveň, alebo nekonečne sa biť v kruhu tých istých problémov a potom zomierať v trápeniach.
Svet existuje podľa určitých zákonov. A preto, ako jablko padá z konára na zem a začína hniť, tak aj človek začína degenerovať a strácať silu, keď sa odtrhne od procesu evolúcie Sveta  a pracuje len na vlastné Ego. Hlúpe je hnevať sa na zákony gravitácie, však? Taktiež hlúpe je hnevať sa na zákony evolúcie.
Svet povzbudzuje len tých, ktorí sa rozvíjajú a karma pomáha v rozvoji, je ako prísny učiteľ, núti bojovať s problémom dovtedy, kým ho nevyriešite. Vonkajší svet odráža Váš vplyv na neho so zrkadlovou presnosťou. Ukazuje, že neuspokojivé podmienky existencie a nespravodlivosť sveta voči Vám  nie je "zlá karma", ale Váš vlastný vzťah k svetu, ktoré sa chráni v pamäti karmického tela. Človek je oveľa zložitejší než akékoľvek schémy. Mnohopočetné nite našich spojení sa raz oslabujú, raz sa spevňujú, raz sa trhajú.  Sme vystavení súčasne rôznym vplyvom: genetická pamäť akoby v zahmlenom spánku oživuje históriu nášho rodu, na udalosti vplýva náš výber, ktorý uskutočňujeme v živote: urobiť – neurobiť, ísť – neisť, byť čestným alebo utiecť od odpovedí.
Hovorí sa, že človek na tejto Zemi je "ozdobou tvorstva ". Ale drvivá väčšina súčasných "ozdôb tvorstva" nielenže si to neuvedomuje, ale neprestávajú žiť rastlinným a živočíšnym životom a nielenže sa nestarajú o vysokú dynamiku  vlastného ducha, ale stotožňujú svoje "JA" s vlastným telom, vynakladajú všetko úsilie na to, aby rozvíjali najväčšiu dynamiku svojich svalov i niektorých iných orgánov svojho tela, t.j. liečia dôsledky. A príčina? Príčina sa prejavuje v inom – ušiel z rodiny muž (žena), vznikla havária, krádež, zlomil si nohu alebo ruku, stratil zamestnanie, nie sú peniaze atď.. Ľudia sa spoliehajú na osud, šťastnú náhodu, spoliehajú sa na to, že sa všetko razom samo zmení k lepšiemu. Ale ich snahy vyšmyknúť sa  z "bahna neúspechov"   sa ukazujú ako márne nádeje. Takíto ľudia sa  zmieria  so situáciou a hovoria si : čo urobíš, zrejme je to osud, my musíme niesť svoj kríž.
Ale v skutočnosti nie je nutné niesť tento ťažký kríž, môžete sa ho zbaviť. Treba len nevzdávať sa, ísť ďalej, hľadať cesty riešenia, pretože niet bezvýchodiskových situácií. Na všetko existuje riešenie. Nie sú nevyliečiteľné choroby, existuje možnosť odstrániť príčiny, ktoré nám ich spôsobujú. My vieme, že liečiť treba nie chorobu, ale prapríčinu choroby, t.j. jej "komplex" a toto dokáže urobiť "Virtuálny skener".  
Dnes, v 21. storočí, aby sme prenikli do tajomstva vlastného organizmu, vôbec nie je nutné pri všeobecnom vyšetrení odovzdávať mnohopočetné analýzy, robiť röntgenové snímky a ďalšie zďaleka nie neškodné a často bolestivé procedúry. Všetky  merania urobí odborník  pomocou profesionálneho psychologicko-medicínskeho systému prevencie diagnostiky a liečenia, ktorý sa volá "Virtuálny skéner". Tieto vyšetrenia trvajú cca 30 minút.  S touto úlohou si ľahko poradia deti od 6 rokov .
Organizmus cloveka sa da popisat aj matematicky"Virtuálny skener" je principiálne nová technológia zistenia údajov o zdravotnom stave človeka. Dáva lekárovi detailnú schému činnosti organizmu vo všetkých orgánoch, systémoch, tkanivách, bunkách. Ukazuje, kde u človeka sú alebo môžu byť poškodenia, opisuje tieto porušenia, spočítava a realizuje cesty ich odstránenia.
Pritom Virtuálny skener vždy berie do úvahy najslabšie individuálne vlastnosti každého pacienta, a teda aj vlastnosti jeho charakteru. Za roky života sa v programe riadenia organizmu nahromadí veľa chýb a porúch. Váš mozog obsahuje informácie o všetkom, čo sa deje v organizme a okamžite dostáva "poplašný signál" pri vzniku problémov v tej alebo inej oblasti (ešte skôr, ako sa to odzrkadlí na stave Vášho organizmu alebo v  nálade). Aby sa predišlo  narastaniu  problémov ,"naštartuje sa" program účinnosti nasmerovaný na obnovenie zdravého fungovania ohrozenej oblasti (napríklad srdca alebo periférnej nervovej sústavy). Keď si organizmus nevie poradiť so vzniknutým problémom sám,  choroba sa rozvíja, zhoršuje sa psychický stav, znižujú sa možnosti celého organizmu.

Virtuálne skenovanie

Priklad priebehu diagnostikyVirtuálne skenovanie – to je zistenie stavu funkcií mozgu a ich vzájomného vzťahu s vnútornými orgánmi a systémami, keď celý proces skenovania prebieha na osobnom biologickom modeli, znovu vystavenom v počítači.
Pritom prebieha overenie všetkých úrovní funkcie organizmu človeka – od molekulárneho po celkový stav organizmu.
Opiera sa o funkcie mozgu pre vytvorenie Vašej virtuálnej dvojičky.  "Virtuálny skener" je  najdokonalejším zdrojom informácií (!!) o človeku, čo pomáha uskutočniť najprísnejšiu diagnostiku stavu organizmu. To dáva možnosť vytvoriť pre pacienta najprísnejší kompenzačný signál, ktorý pomáha organizmu obnovovať jeho životnú činnosť.
Digitálne technológie kliniky Mimex, dovoľujú zistiť vlastnosti stavu Vášho organizmu, spočítať a vytvoriť "program" pre zosilnenie a podporu procesov obnovenia zdravého fungovania potrebnej oblasti.
Pre dosiahnutie toho sa používa najefektívnejší spôsob –  pomocou počítača z obrazovky vysiela osobne spočítané farebné odtiene. Táto informácia sa vníma očami a odovzdáva sa do mozgu. Mozog adekvátne reaguje na tento signál. Takto vznikajú procesy, ktoré obnovujú činnosť orgánov a systémov ľudského organizmu.