Virtuálny skener

Virtuálny skener je to moderná chromoterapia

"Táto ruská technológia najmenej o 20 rokov
predbehla úspechy svetovej medicínskej vedy"
Akademik Ruskej Akadémie Medicínskych Vied G. P. Stupakov
o virtuálnom skeneri

Ona sa opiera na vedecké a technické možnosti súčasnej doby

Farba je regulátorom procesov životnej činnosti. Strata citlivosti k určitým odtieňom farebného obrazu sveta vedie k odchýlkam zdravia človeka. Používanie v praxi tejto metódy pri rôzných ochoreniach človeka ukázalo, že farbo-terapia technológie virtuálneho skénera je veľmi efektívna. Je to liečenie bez liekov. Je to pohodlná, jednoduchá a komfortná forma blahoprajného účinkovania na človeka. Po absolvovaní seansov farbo-terapii človek je schopný viac oveľa pružnejšie reagovať na vznikajúce problémy.

Virtuálny skéner je univerzálna technológia

Je to aj diagnostika aj farbo-terapia, ktorá sa stáva na základe diagnostiky. Je to mocná technológia v rukách psychológov a lekárov pre efektívnu pomoc človeku v rôzných situáciach ochorenia. Technológia virtuálneho skénera dovoľuje korektovať stav človeka, skoro pri všetkých ochoreniach a je vhodná pre vytvorenie rozvojových programov pre zdravie ľudí. Výnalezcovia tejto technológie predvídali prácu aj na sociálnej úrovni, keď seansy farbo-korekcie bude absolvovať celá rodina, alebo skupina v práci.

Je to jediná technológia na svete, ktorá dovoľuje diagnostikovať psychický stav človeka (!!!) a  efektívne odstrániť depresie, stres, strach, fóbie ...

Konkurencia virtuálnemu skeneru neexistuje! Jediný svojho druhu na svete! Virtuálny  skener umožňuje individuálny a diskrétny prístup ku každému pacientovi. Je "schopný" riešiť  problémy proti ktorým sú bezmocné metódy tradičnej medicíny, psychológie a kozmetológie.  Liečbu pacienti absolvujú v komfortných podmienkach u seba doma.

Táto diagnostika je určená pre nadobudnutie širokej informácii, ako aj o psychologických vlastnostiach človeka aj o stave jeho organizmu

Obrázok diagnostiky stavu organizmuSkúma sa algoritmus práce človeka s dynamickým farebným obrazom reálneho sveta na obrazovke počítača. Analýza osobných vlastností človeka bez hrubého zásahu v procese životnej činnosti. Je to bezpečný a veľmi informatívny spôsob. "Virtuálny skéner" skúma procesy životnej činnosti, vníma človeka ako celostný dynamický systém. Prebieha hodnotenie kľúčových procesov i vzájomných spojení orgánov a systémov človeka, jeho vzájomné spojenie s okolitým prostredím, stupeň jeho adaptácii a životaschopnosti. Všetko je to vážne pre chápanie mechanizmov rozvoja ochorení i pre zistenie spôsobov riešenia problémov zdravia. Doteraz ešte nebolo technológii, ktorá dovolila by ľudstvu rozvíjať v sebe chápanie toho, že každý prejav viditeľného nami života sa začína z myšlienky, t.j. na vyššom duchovnom pláne. A cez želania t.j. cez najnišší duchovný plán uskutoční sa v plnení a činnosti na fyzickom pláne existencii. A pretože vo všetkých týchto plánoch učinkuje Duch, to vyzerá tak, že faktický nie je a nemôže byť rozdelenia na život materiálny a život duchovný.

Virtuálny skéner – diagnostika procesov

S pomocou systému "Virtuálny skéner" my dostávame informáciu o prúde signálov i tých informácii, ktoré oni v sebe nosia. Dynamika štandartného obrazu javov prírody potrebuje od človeka, ktorý plní testovú úlohu, prejaviť v procese činnosti svoje vlastnosti a odborníci, ktorí analýzujú tieto údaje, môžu ohodnotiť množstvá individuálnych, psychologických a somatických parametrov. Opakované merania dávajú ešte oveľa plnejšiu procesnú charakteristiku stavu človeka.

Virtuálny skéner – metóda v zlepšení adaptácii človeka

Virtuálny skéner preskúma schopnosti človeka sa adaptovať v okolitom svete a pomáha vniesť zmeny v tento svet. Diagnostika na Virtuálnom skéneri dáva nám hodnotu úrovne adaptácii človeka, jeho schopnosti a chyby v procese adaptácii v konkrétnej reálnej životnej situácii. A farbo-terapia technológia virtuálneho skénera dovoľuje značne zlepšiť údaje adaptácii.

Virtuálny skéner – metóda zníženia tempa stárnutia človeka

V procese farbo-terapie prebieha brzdenie procesov stárnutia, zachráňuje sa dlhá vysoká produktivita na všetkých úrovniach.

Virtuálny skéner – metóda zvýšenia schopnosti človeka

Všetkým ľuďom treba nachádzať spôsoby optimálne vzájomnej činnosti s okolitým prostredím na biologickej úrovni, ako aj na psychologickej a sociálnej. Táto technológia sa používa ako spôsob samozdokonaľovania a ako systém podpory organizmu a psychických schopnosti.

Virtuálny skéner – rozvoj všeobecnej citlivosti a intelektu človeka

Účinkovanie obsahu informačných seansov ide cez zrakový analyzátor s používaním zákonov syntézi a preto virtuálny skéner je prostriedkom emocionálneho a intelektuálneho rozvoja človeka.

Virtuálny skéner – problémovo-orientovaná psychosomatická a duchovná prax

Farbo-terapia nevnáša psychiku človeka cudziemu elementu, neobrácia jeho "zomby". Naopak, ona zväčšuje stupeň psychickej pružnosti. Virtuálny skéner prebúdza "spiace" neuróny mozgu človeka, dovoľuje nastoliť nové vodivé cesty riadenia biologickými a psychickými procesami.